V roku 2006 spoločnosť BCI - S&T, s. r. o. splnila predpoklady a získala certifikát systému manžérstva kvality podľa medzinárodnej normy EN ISO 9001:2000 pre oblasti podnikania:

  • servis nákladných vozidiel
  • oprava pracovných strojov a mechanizmov
  • obchodovanie s nákladnými vozidlami

 V roku 2012 spoločnosť BCI - S&T, s. r. o. auditom vykonaným spoločnosťou TUV SUD Slovakia s.r.o. - CERTIFIKAČNÝ ORGÁN splnila požiadavky normy STN EN ISO 9001:2009

 

V roku 2017 spoločnosť BCI - S&T, s. r. o. auditom vykonaným spoločnosťou TUV SUD Slovakia s.r.o. - CERTIFIKAČNÝ ORGÁN splnila požiadavky normy STN EN ISO 9001:2016

http://www.bci-st.sk/img/objects/pdf.png

V roku 2017 spoločnosť BCI - S&T, s. r. o. auditom vykonaným spoločnosťou MSX International splnila a úspešne zaviedla program MAN Servis Core Processes